ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเซียน
กลับหน้าหลัก
 
thai   English 
 
facebook Twitter
 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ADM report 2019
ดูทั้งหมด

รูปภาพ
ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters-ASOD 39th
ดูทั้งหมด

ข่าว
6 ประเทศ ผนึกกำลังจัดการยาเสพติด ตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 (4325)


วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องลานนาบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด เรื่องแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 – 2561) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมหน่วยงานผู้ร่วมสังเกตการณ์อีก 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย (ABF) และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและวางแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะเวลา 3 ปี (2559 – 2561) และขยายความร่วมมือจากเดิม 4 ประเทศ เป็น 6 ประเทศ โดยเพิ่มความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเพิ่มเติมขีดความสามารถในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการประชุมในระดับรัฐมนตรีในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 แล้ว ก่อนหน้านั้นได้จัดเวทีประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการประสานงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 อีกด้วย
 
ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Operation Safe Mekong) เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกัน ในพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบผลิตและลำเลียงยาเสพติด ที่ได้มีการปฏิบัติร่วมกันของ 4 ประเทศ คือ จีน ลาว เมียนมา และไทย จากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ส่งผลให้เกิดการจับกุมปราบปรามยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และรัฐมนตรีทั้ง 4 ประเทศ มีมติร่วมกันว่า ในปี 2559 จะต้องยกระดับความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมขอบเขตปัญหาให้มากยิ่งขึ้น ขยายประเทศที่เข้าร่วมไปยังอีก 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจัดทำเป็นแผนให้มีความต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง

พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำถือเป็นพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากการประมาณการปริมาณยาเสพติดที่มีการลักลอบผลิตในพื้นที่นี้ ในแต่ละปีมีการผลิตฝิ่น 673 ตัน เฮโรอีน 50 ตัน ไอซ์ 20 ตัน ยาบ้า 1,000 ล้านเม็ด โดยมีการใช้สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ในการผลิตยาเสพติดจำนวนดังกล่าวกว่า 3,000 ตันขึ้นไป ปริมาณยาเสพติดที่หลุดรอดไปได้เหล่านี้ได้ไปทำลายทรัพยากรบุคคล และสังคมให้กับหลายประเทศทั่วโลก จนเป็นภัยคุกคามให้กับมนุษยชาติในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะ 3 ปี จึงเกิดขึ้น โดยมีความมุ่งหมายสูงสุดที่จะลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคด้วยการผนึกกำลังร่วมกันของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินงานเป็นกรอบการปฏิบัติของแต่ละประเทศ 9 มาตรการ คือ
1. มาตรการควบคุม สกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์
2. มาตรการสกัดกั้นตามแม่น้ำโขง
3. มาตรการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทางบก
4. มาตรการกำหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อสืบสวน ปราบปราม
5. มาตรการดำเนินการต่อพื้นที่เป้าหมายสำคัญ
6. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติในระดับพื้นที่ (BLO)
7. มาตรการเสริมเพื่อการพัฒนาทางเลือก
8. มาตรการขยายความร่วมมือ การสนับสนุนในประเทศต่างๆ
9. มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการและระบบอำนวยการ

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวว่า "ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่าน อัน กั๋ว จุน รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน ท่าน กุ จันสินา ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (สปป.ลาว) ท่านพลตรี อ่อง โซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (เมียนมา) ท่านพลตำรวจเอก เตง ซาวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กัมพูชา) และท่านพันตำรวจโท โง แท็งห์ บิ่งห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจต่อต้านยาเสพติด กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (เวียดนาม) พร้อมกับคณะผู้แทนจากทั้ง 5 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของชาติสมาชิกลุ่มน้ำโขงที่มีความพยายามและตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และขอขอบคุณสำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย (ABF) และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ที่ส่งผู้แทนมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขง ถือเป็นปัญหาสำคัญและเรื้อรังมานานกว่าห้าทศวรรษ แม้เวลาเปลี่ยนไป ยาเสพติดก็ไม่เคยลดน้อยหรือหมดสิ้นไปจากภูมิภาคนี้เลย มีแต่จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงจึงเห็นตรงกันว่าปัญหายาเสพติดในภูมิภาคนี้ถือเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันในหลายประเทศและไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยจึงได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลจีน และปัจจุบันขยายความร่วมมือรวมเป็น 6 ประเทศ ซึ่งการประชุมในวันนี้ประเทศไทยมีความพยายามเสนอกรอบแนวคิดของฝ่ายไทยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ 3 ปี ดังนี้
1. ต้องควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด
2. จำกัดการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่ภายนอก
3. จำกัดกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดไม่ให้สามารถทำการลักลอบลำเลียงยาเสพติดได้
4. จำกัดเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
5. จำกัดการกระจายยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
6. แนะนำโครงการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปัญหายาเสพติด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยในระดับรัฐมนตรี ของทั้ง 6 ประเทศ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกันอีกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าและลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดในลำน้ำโขง ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน คือ การผนึกกำลังร่วมกันของชาติสมาชิกลำน้ำโขงในการลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคภายใต้กรอบความคิด ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน”
สรุปผลสถิติการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย (ปี 2556)
- สามารถจับกุมคดียาเสพติดที่ได้ จำนวน 1,590 คดี
- ผู้ต้องหา 2,241 คน
- ยึดของกลางยาเสพติด และสารตั้งต้นที่สามารถผลิตยาเสพติดได้ ดังนี้
- ยาบ้า 31,620,000 เม็ด
- ไอซ์ 170 กิโลกรัม
- เฮโรอีน 973 กิโลกรัม
- สารตั้งต้นรวม 225.5 ตัน

สรุปผลสถิติการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 (มกราคม – กันยายน 2558)
- สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ จำนวน 7,329 คดี
- สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 7,923 คน
- สามารถยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดียาเสพติด รวมมูลค่าประมาณ 652 ล้านบาท
- ยึดของกลางยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถผลิตยาเสพติดได้ ดังนี้
- ยาบ้า 104.8 ล้านเม็ด - ไอซ์ 286.93 กิโลกรัม
- เฮโรอีน 1,890.92 กิโลกรัม - เมทิลีนคลอไรด์ 25.25 ตัน
- ซูโดอีเฟดรีน 293 กิโลกรัม - เอทิลแอลกอฮอล์ 10 ตัน
- กรดไฮโดรคลอไรด์ (HCL) 3.75 ตัน - แอลกอฮอล์ 9.75 ตัน
- อาซีโตน 8.88 ตัน - น้ำยา AA (อาซีติกแอนไฮไดรว์) 260 ลิตร
- ยาแก้หวัดผสมซูโดอีเฟดรีน 5.3 ล้านเม็ด - ผงซูโดอีเฟดรีน 151.25 กิโลกรัม
- อีเฟดรีน 34.54 กิโลกรัม - กรดกำมะถัน 2,197.65 ลิตร
- กรดเกลือ 4,550 ลิตร - กรด ฟีนิลอาซีติก 2,150 กิโลกรัม
- เฟนิล-2-โปรปาโนน (P2P) 8,190 ลิตร - ผงถ่าน 750 กิโลกรัม
- กรดอินทรีย์ 750 กก. - แท่นผลิตยาบ้าและเครื่องผสมยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
6 ประเทศ ผนึกกำลังจัดการยาเสพติด ตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา
ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
ป.ป.ส. ไทย - ลาว ร่วมจัดการฝึกอบรม ภายใต้โครงการ ASEAN AIRPORT INTERDICTION TASK FORCE (AAITF) ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
พิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2558
งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบำบัดรักษาการใช้สารเสพติด
ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5
The 5th ASEAN Seaport Interdiction Task Force
Interception of Illicit Drug Trafficking via the International Airport amidst COVID-19
The 10th ASEAN Airport Interdiction Task Force Meeting
Rethinking Preventive Drug Education for the New Normal: The ASEAN Experience
The 41th ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
Copyright 2015 - สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) - All Right Reserved