ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเซียน
กลับหน้าหลัก
 
thai   English 
 
facebook Twitter
 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ADM Report 2019
ดูทั้งหมด

รูปภาพ
ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters-ASOD 39th
ดูทั้งหมด

ข่าว
6 ประเทศ ผนึกกำลังจัดการยาเสพติด ตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 (4196)


วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องลานนาบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด เรื่องแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 – 2561) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมหน่วยงานผู้ร่วมสังเกตการณ์อีก 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย (ABF) และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและวางแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะเวลา 3 ปี (2559 – 2561) และขยายความร่วมมือจากเดิม 4 ประเทศ เป็น 6 ประเทศ โดยเพิ่มความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเพิ่มเติมขีดความสามารถในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการประชุมในระดับรัฐมนตรีในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 แล้ว ก่อนหน้านั้นได้จัดเวทีประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการประสานงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 อีกด้วย
 
ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Operation Safe Mekong) เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกัน ในพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบผลิตและลำเลียงยาเสพติด ที่ได้มีการปฏิบัติร่วมกันของ 4 ประเทศ คือ จีน ลาว เมียนมา และไทย จากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ส่งผลให้เกิดการจับกุมปราบปรามยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และรัฐมนตรีทั้ง 4 ประเทศ มีมติร่วมกันว่า ในปี 2559 จะต้องยกระดับความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมขอบเขตปัญหาให้มากยิ่งขึ้น ขยายประเทศที่เข้าร่วมไปยังอีก 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจัดทำเป็นแผนให้มีความต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง

พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำถือเป็นพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากการประมาณการปริมาณยาเสพติดที่มีการลักลอบผลิตในพื้นที่นี้ ในแต่ละปีมีการผลิตฝิ่น 673 ตัน เฮโรอีน 50 ตัน ไอซ์ 20 ตัน ยาบ้า 1,000 ล้านเม็ด โดยมีการใช้สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ในการผลิตยาเสพติดจำนวนดังกล่าวกว่า 3,000 ตันขึ้นไป ปริมาณยาเสพติดที่หลุดรอดไปได้เหล่านี้ได้ไปทำลายทรัพยากรบุคคล และสังคมให้กับหลายประเทศทั่วโลก จนเป็นภัยคุกคามให้กับมนุษยชาติในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะ 3 ปี จึงเกิดขึ้น โดยมีความมุ่งหมายสูงสุดที่จะลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคด้วยการผนึกกำลังร่วมกันของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินงานเป็นกรอบการปฏิบัติของแต่ละประเทศ 9 มาตรการ คือ
1. มาตรการควบคุม สกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์
2. มาตรการสกัดกั้นตามแม่น้ำโขง
3. มาตรการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทางบก
4. มาตรการกำหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อสืบสวน ปราบปราม
5. มาตรการดำเนินการต่อพื้นที่เป้าหมายสำคัญ
6. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติในระดับพื้นที่ (BLO)
7. มาตรการเสริมเพื่อการพัฒนาทางเลือก
8. มาตรการขยายความร่วมมือ การสนับสนุนในประเทศต่างๆ
9. มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการและระบบอำนวยการ

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวว่า "ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่าน อัน กั๋ว จุน รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน ท่าน กุ จันสินา ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (สปป.ลาว) ท่านพลตรี อ่อง โซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (เมียนมา) ท่านพลตำรวจเอก เตง ซาวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กัมพูชา) และท่านพันตำรวจโท โง แท็งห์ บิ่งห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจต่อต้านยาเสพติด กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (เวียดนาม) พร้อมกับคณะผู้แทนจากทั้ง 5 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของชาติสมาชิกลุ่มน้ำโขงที่มีความพยายามและตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และขอขอบคุณสำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย (ABF) และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ที่ส่งผู้แทนมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขง ถือเป็นปัญหาสำคัญและเรื้อรังมานานกว่าห้าทศวรรษ แม้เวลาเปลี่ยนไป ยาเสพติดก็ไม่เคยลดน้อยหรือหมดสิ้นไปจากภูมิภาคนี้เลย มีแต่จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงจึงเห็นตรงกันว่าปัญหายาเสพติดในภูมิภาคนี้ถือเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันในหลายประเทศและไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยจึงได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลจีน และปัจจุบันขยายความร่วมมือรวมเป็น 6 ประเทศ ซึ่งการประชุมในวันนี้ประเทศไทยมีความพยายามเสนอกรอบแนวคิดของฝ่ายไทยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ 3 ปี ดังนี้
1. ต้องควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด
2. จำกัดการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่ภายนอก
3. จำกัดกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดไม่ให้สามารถทำการลักลอบลำเลียงยาเสพติดได้
4. จำกัดเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
5. จำกัดการกระจายยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
6. แนะนำโครงการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปัญหายาเสพติด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยในระดับรัฐมนตรี ของทั้ง 6 ประเทศ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกันอีกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าและลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดในลำน้ำโขง ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน คือ การผนึกกำลังร่วมกันของชาติสมาชิกลำน้ำโขงในการลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคภายใต้กรอบความคิด ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน”
สรุปผลสถิติการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย (ปี 2556)
- สามารถจับกุมคดียาเสพติดที่ได้ จำนวน 1,590 คดี
- ผู้ต้องหา 2,241 คน
- ยึดของกลางยาเสพติด และสารตั้งต้นที่สามารถผลิตยาเสพติดได้ ดังนี้
- ยาบ้า 31,620,000 เม็ด
- ไอซ์ 170 กิโลกรัม
- เฮโรอีน 973 กิโลกรัม
- สารตั้งต้นรวม 225.5 ตัน

สรุปผลสถิติการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 (มกราคม – กันยายน 2558)
- สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ จำนวน 7,329 คดี
- สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 7,923 คน
- สามารถยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดียาเสพติด รวมมูลค่าประมาณ 652 ล้านบาท
- ยึดของกลางยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถผลิตยาเสพติดได้ ดังนี้
- ยาบ้า 104.8 ล้านเม็ด - ไอซ์ 286.93 กิโลกรัม
- เฮโรอีน 1,890.92 กิโลกรัม - เมทิลีนคลอไรด์ 25.25 ตัน
- ซูโดอีเฟดรีน 293 กิโลกรัม - เอทิลแอลกอฮอล์ 10 ตัน
- กรดไฮโดรคลอไรด์ (HCL) 3.75 ตัน - แอลกอฮอล์ 9.75 ตัน
- อาซีโตน 8.88 ตัน - น้ำยา AA (อาซีติกแอนไฮไดรว์) 260 ลิตร
- ยาแก้หวัดผสมซูโดอีเฟดรีน 5.3 ล้านเม็ด - ผงซูโดอีเฟดรีน 151.25 กิโลกรัม
- อีเฟดรีน 34.54 กิโลกรัม - กรดกำมะถัน 2,197.65 ลิตร
- กรดเกลือ 4,550 ลิตร - กรด ฟีนิลอาซีติก 2,150 กิโลกรัม
- เฟนิล-2-โปรปาโนน (P2P) 8,190 ลิตร - ผงถ่าน 750 กิโลกรัม
- กรดอินทรีย์ 750 กก. - แท่นผลิตยาบ้าและเครื่องผสมยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
6 ประเทศ ผนึกกำลังจัดการยาเสพติด ตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา
ป.ป.ส. ไทย - ลาว ร่วมจัดการฝึกอบรม ภายใต้โครงการ ASEAN AIRPORT INTERDICTION TASK FORCE (AAITF) ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
พิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2558
งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบำบัดรักษาการใช้สารเสพติด
ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5
The 10th ASEAN Airport Interdiction Task Force Meeting
Rethinking Preventive Drug Education for the New Normal: The ASEAN Experience
The 41th ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)
The Influx of Crystalline Methamphetamine in Southeast Asian Region
The 9th ASEAN Drug Monitoring Network Meeting
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
Copyright 2015 - สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) - All Right Reserved