ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเซียน
กลับหน้าหลัก
 
thai   English 
 
facebook Twitter
 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ADM Report 2019
ดูทั้งหมด

รูปภาพ
ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters-ASOD 39th
ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
 
ตราสัญลักษณ์  สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

สัญลักษณ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอาเซียน
         ริบบิ้นเขียว-ขาว สัญลักษณ์รณรงค์ต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดของอาเซียน

         "ติดริบบิ้นสัญลักษณ์และร่วมสนับสนุนการต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด”
สีเขียว-ขาว ของริบบิ้นสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดเป็นความริเริ่มของหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของสิงคโปร์ (Central Narcotics Bureau - CNB)
สี เขียว-ขาว นี้แสดงถึง สุขภาพ ความมีชีวิตชีวา และ พลัง
         ประเทศสิงคโปร์เริ่มใช้ริบบิ้นสี เขียว-ขาว เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดมาตั้งแต่ปี 2538 โดยคณะกรรมการต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดแห่งชาติและ CNB ร่วมกันจัดการรณรงค์ประจำปีทั่วประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิด
         ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด หรือ ASOD ครั้งที่ 36 ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ริบบิ้นสี เขียว-ขาว เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของอาเซียน
Copyright 2015 - สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) - All Right Reserved