ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเซียน
กลับหน้าหลัก
 
thai   English 
 
facebook Twitter
 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ONCB JOURNAL Vol. 38 Issue 1
ดูทั้งหมด

รูปภาพ
ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters-ASOD 39th
ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศ
ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน กำหนดจัดประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 8
วันที่ 26 มิ.ย. 2562

สำนักงาน ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน กำหนดจัดประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันพุธที่ 3 – วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม พลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 

     การจัดประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 8 มีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน และเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพิจารณาร่างรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 พิจารณาร่างคู่มือระบบ ADM Report System และพิจารณา TOR ของโครงการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters : ASOD) ครั้งที่ 40 ณ ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน

Copyright 2015 - สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) - All Right Reserved